Skazz
Image default
Business

Toepassingen van codering

Het belang van coding en marking is onschatbaar. De barcodes, productcodes en andere types van codes die op producten worden gezet bevatten alle nodige informatie over het product en maken het voor producenten, leveranciers en verkopers makkelijk om naar het product te verwijzen en het altijd te traceren van producent tot verkoper.

Coding is onmisbaar en kent veel toepassingsgebieden waar codeersystemen uiteenlopende toepassingen hebben en een effeciënte werking mogelijk maken. We zullen deze toepassingsgebieden overlopen. 

De eerste industrie en meteen ook meest gekende is drank en levensmiddelen. Hier is er codering nodig voor de houdbaarheids- en productiedatum van de producten, alsook van welke ingrediënten het product gemaakt is en voorschriften voor allergiën en intoleranties. Juiste codering is hier natuurlijk van uiterst belang aangezien dit levensmiddelen zijn die mensen consumeren.

Een tweede toepassingsgebied is voor comsumptiegoederen. Ook hier bevatten codes informatie over de houdbaardatum en productiedatum, maar ook over waar het product werd verpakt en over de machines in de productie ervan. Soms kan het dat producten worden teruggeroepen, dan zijn de producten te traceren en zorgen de gegevens in hun codes ervoor dat de problemen in het productieproces verholpen kunnen worden. Met een flexibel coderingssysteem kunnen ook seizoensacties en kortingen snel geïmplenteerd worden.

Ook in de farmacie en cosmetica spelen codeersystemen een steeds belangrijkere rol. Fraude van geneesmiddelen is een groot probleem in de farmacie, een fraudebestendige codering helpt dit voorkomen. Daarnaast zorgt codering voor een complete traceerbaarheid van de productenen en de productieketting.

Coderingsystemen maken het ook mogelijk om alle wensbare soorten opschriften op verpakkingen te zetten. Verpakkingen zorgen voor de presentatie van goederen en voor verkoopverpakkingen is een goede presentatie essentieel voor de verkoop ervan. Een goed verpakkingsdesign moet dan natuurlijk ook goed uitgevoerd worden en door coderingssytemen kunnen printers vlijmscherpe logo’s, codes en teksten drukken voor een perfect uitgewerkt verpakkingsdesign.

http://www.kba-metronic.com/nl/