Skazz
Image default
Business

Studiemotivatie na een dyslexie test

Kinderen hebben vaak moeite met leren, al helemaal na een positieve dyslexie test. Dit kan ertoe leiden dat kinderen niet meer goed meekomen met hun klasgenootjes die geen dyslexie test nodig hebben. Kinderen hebben vaak alleen maar excentrieke motivatie, wat de studieresultaten ook niet ten goede komt. Dit betekent dat de kinderen alleen gemotiveerd zijn om te leren door beloningen van buitenaf en niet omdat zijzelf willen leren. Een beloning kan voor een kind een cadeau zijn, maar ook simpelweg aandacht van de ouders. Wanneer deze beloningen echter niet mogelijk zijn voor wat voor reden dan ook, zijn de kinderen niet meer gemotiveerd om te studeren.

 

Dyslexie tests en hulp op maat

Voor kinderen met moeite met studeren is hulp op maat nodig. De Onderwijspraktijk van de Wijk helpt kinderen hier graag bij. Naast dat zij dyslexie tests afnemen en dyscalculie onderzoek uitvoeren, zijn zij ook gespecialiseerd in remedial teaching. Dit betekent dat remedial teachers uitzoeken welk onderwijsniveau een kind heeft en hierna een studeerplan samenstellen. Naast dat ze de kinderen leren studeren, willen ze de kinderen ook meer zelfvertrouwen en intrinsieke motivatie geven. Dit houdt in dat de kinderen gemotiveerd zijn om te studeren en op zichzelf blijven studeren, zonder beloningen van buitenaf.

 

Positief studeren

De remedial teachers leren de kinderen om om te gaan met tegenslagen, zoals een positieve uitslag van een dyslexie test. Hierdoor kunnen de kinderen de uitslag van de dyslexie test accepteren en hier juist voordelen uit halen. Hierdoor kan de remedial teaching kinderen uit een negatieve spiraal halen en veel zelfvertrouwen geven. Gesteund door deze methode gaan ze weer met plezier naar school. Daarnaast worden de kinderen studiemethoden geleerd. Wanneer je je kind dus goed wil laten presteren én beter in zijn vel wil laten zitten, neem dan snel contact op met De Onderwijspraktijk van de Wijk voor meer informatie en mogelijke dyslexie tests en dyscalculie onderzoek.

 

 

 

http://www.deonderwijspraktijkvandewijk.nl/